Page 4 - coffee bakery cover print ok.indd
P. 4
BAKEBake It

YOUR OWN


ใครๆ ก็อบขนมสไตล์ตัวเองได้
ปรับสูตรนิด สังเกตหน่อย
การอบขนมก็กลายเป็นเรื่องสนุกขึ้นไปอีก
MIXER From Germany
โถหมุน
เมื่อทำางานเครื่องตีไข่มือถือ SEVERIN #3820 เครื่องผสมอาหาร SEVERIN #3816 เครื่องผสมอาหาร SEVERIN #3810
300 วัตต์ มาพร้อมหัวผสมอาหาร 2 แบบ 300 วัตต์ โถสเตนเลสจุ 3 ลิตร ใช้งานพร้อมขาตั้ง 300 วัตต์ โถจุ 3 ลิตร ใช้งานพร้อมขาตั้ง
สามารถปรับความเร็วได้ 5 ระดับ หรือแยกใช้งานเป็นเครื่องตีไข่มือถือได้ หัวผสม หรือแยกใช้งานเป็นเครื่องตีไข่มือถือได้ หัวผสม
พร้อมปุ่ม Turbo 1,550.- 1,165.- อาหาร 2 แบบปรับความเร็วได้ 5 ระดับ อาหาร 2 แบบปรับความเร็วได้ 5 ระดับ
พร้อมปุ่ม Turbo 3,300.- 2,475.- พร้อมปุ่ม Turbo 2,460.- 1,845.-
4 SEPTEMBER - NOVEMBER 2017
   1   2   3   4   5   6   7   8   9