Page 5 - coffee bakery cover print ok.indd
P. 5
bake it your own coffee & bakery

MIXER

350 วัตต์ เหม�ะสำ�หรับตีไข่ ทำ�เค้ก ชิพฟ่อน
เครื่องตีไข่มือถือ HOMEMATE #12KP81
มาพร้อมหัวผสมอาหาร 2 แบบ สามารถ
ปรับความเร็วได้ 5 ระดับ พร้อมปุ่ม Turbo
เครื่องผสมอาหาร HOMEMATE โถหมุน 1,990.- 1,550.-
#150123 ใช้งานพร้อมขาตั้ง เมื่อทำ�ง�น
หรือแยกใช้งานเป็นเครื่องตีไข่มือถือได้
มาพร้อมหัวผสมอาหาร 2 แบบ
ปรับความเร็วได้ 5 ระดับ พร้อมปุ่ม Turbo
3,290.- SHOCK PRICE 1,999.-


300 วัตต์ โถจุ 3 ลิตร ทำ�เค้กได้ 1-2 ปอนด์
เหม�ะสำ�หรับตีไข่ ทำ�เค้ก ชิพฟ่อน

700 วัตต์ โถจุ 4.5 ลิตร น้ำ�หนักแป้งแห้ง 400 g
เหม�ะสำ�หรับตีไข่ ทำ�เค้ก นวดแป้ง + ซ�ล�เป�ได้

เครื่องผสมอาหาร HOMEMATE
#158122 มาพร้อมหัวผสมอาหาร 3 แบบ
ปรับความเร็วได้ 7 ระดับ มีฝาปิดกันกระเด็น
ซึ่งสามารถเปิดสำาหรับใส่ส่วนผสมได้
12,400.- SHOCK PRICE 7,990.-SUPER
SILENT

เครื่องผสมอาหาร High Power
HOMEMATE #156832
ส่วนหัวด้านบนเครื่องปรับความสูงได้
เพื่อให้การตีส่วนผสมได้ผลดีที่สุด มาพร้อม
หัวผสมอาหาร 4 แบบ ปรับความเร็วได้ 7 ระดับ
และจังหวะกระตุก มีฝาปิดกันกระเด็น 1,200 วัตต์ โถจุ 5.5 ลิตร น้ำ�หนักแป้งแห้ง 700 g
23,500.- SHOCK PRICE 14,990.- เหม�ะสำ�หรับตีไข่ ทำ�เค้ก นวดแป้ง + ซ�ล�เป�ได้


1,200 วัตต์ โถจุ 5.5 ลิตร เครื่องผสมอาหาร High Power HOMEMATE
น้ำ�หนักแป้งแห้ง 700 g #156818
พิเศษด้วยหัวซิลิโคนตีเค้กที่มีเนย ส่วนหัวด้านบนเครื่องปรับความสูงได้ เพื่อให้การตี
ปริม�ณน้อยได้ เหม�ะสำ�หรับตีไข่ ส่วนผสมได้ผลดีที่สุด มาพร้อมหัวผสมอาหาร 3 แบบ
ทำ�เค้ก นวดแป้ง + ซ�ล�เป�ได้ ปรับความเร็วได้ 8 ระดับ และจังหวะกระตุก
มีฝาปิดกันกระเด็น 21,900.- 12,490.-*
* สินค้างดร่วมรายการ verasu.com 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10